sponsoren

BS Albatros
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement W4D Goor 2019

 

 1. Het Comité W4D Goor is aangesloten bij de KNBLO- Wandelorganisatie Nederland waarvoor afdrachten worden betaald voor de WA-verzekering t.b.v. geregistreerde deelnemers en vrijwilligers van de wandelvierdaagse in Goor.
 2. Het Comité W4D Goor is nimmer verantwoordelijk voor ongevallen en/of vermissing of schade van eigendommen.
 3. Het Comité W4D Goor is herkenbaar aan de rode bodywarmers.
 4. Iedereen loopt vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid en risico mee. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.
 5. De 10 km wandelaars kunnen starten tussen 18:15 en 18:30 uur.
  De 5 km wandelaars kunnen starten tussen 18:30 en 19:00 uur.
  Op de 4e avond start de 10 km vanaf 18:00 uur.
  Op alle avonden geldt een sluitingstijd van 21:00 uur.
 6. Kinderen t/m groep 4 (7 jaar) mogen alleen onder begeleiding deelnemen.
 7. Er wordt pas gestart nadat de organisatie het (geluid)signaal hiervoor heeft gegeven. Te vroeg starten is onverantwoord, verkeersregelaars en EHBO‘ers staan nog niet op hun post, en mogelijk is de route nog niet volledig uitgepijld.
 8. Begeleiders (ouders, verzorgers) hebben een voorbeeldfunctie en men dient zich daar ook naar te gedragen.
 9. Verkeersregelaars worden ingezet voor uw veiligheid, hun aanwijzingen moeten ten allen tijde worden opgevolgd. Het negeren van aanwijzingen kan worden bekeurd.
 10. Alle deelnemers dienen zich aan de geldende verkeersregels te houden, tenzij een verkeersregelaar, of iemand van het Comité W4D Goor anders aangeeft.
 11. We blijven op de aangegeven route en wijken daar niet van af.
 12. We blijven van andermans eigendommen af.
 13. We laten geen afval slingeren. Bij het begin- en eindpunt, en bij de ranjapost staan afvalbakken.
 14. Uitvallers kunnen zich melden bij de EHBO, ranjapost of een verkeersregelaar, voor vervoer kan dan worden gezorgd.
 15. Bij een officieel afgegeven weeralarm (KNMI/Meteoconsult) kan de wandelavond afgelast. Bij uitzonderlijk slecht weer of andere noodsituaties kan de organisatie een beslissing nemen over a: het aflasten van de wandelavond of b: route wijzigen of verkorten. In alle gevallen blijft de wandelaar, of in het geval het kinderen betreft de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor het meelopen.
 16. Bij het verstoren van de wandeltochten kan de organisatie lopers van verdere deelname uitsluiten door de deelnemerskaart/stempelkaart in te nemen. Dit kan in die gevallen waar:
  • medelopers worden lastig gevallen;
  • de eigendommen van omwonenden worden misbruikt;
  • de natuur opzettelijk wordt beschadigd;
  • de eigendommen van de organisatie (zoals bordjes voor bewegwijzering) worden verhangen, beschadigd of verwijderd.
 17. Bij het verstoren van het wandelevenement door niet lopers, zal direct de politie worden ingeschakeld.
 18. In alle overige gevallen beslist de organisatie.